Alan kirjallisuus

Alaja, Erkki.2000. Arpapeliä – Urheilumarkkinoinnin käsikirja. Suomen Urheilumuseosäätiö.

Alaja, Erkki. 2001. Summapeliä – Sponsorointiyhteistyön käsikirja. Suomen Urheilumuseosäätiö.

Alaja, Erkki & Forssell Christina. 2004. Tarinapeliä – Sponsorin käsikirja. Suomen Urheilumuseosäätiö yhteistyössä Mainostajien Liiton kanssa.

Andreasen & Kotler, 2005. Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. Organizations. Seventh Edition. Pearson Publishers. pp. 504.

Baron, S., Harris, K. & Hilton, T. 2009. Services Marketing. Text and Cases. Third Edition. Palgrave & McMillan. pp. 358.

Beech & Chadwick, 2006. The Marketing of Sport.

Catani, Johanna, 2008. Yritystapahtuma kontekstina ja kulttuurisena kokemuksena. Jyväskylä Studies in Humanities 109. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Internetissä: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/19203

Desbordes (ed.) 2006. Marketing and Football.

Erkkilä Helena ja Mellais Maritta (toim.), 2010. Ars 50 vuotta. Muistoja, historiaa, näkökulmia 1961-2011. Valtion taidemuseo, Helsinki.

Fullerton, S.2010. Sports Marketing.

International Journal of Sports Marketing & Sponsorship.

Itkonen, Hannu. 2007. Urheilun sponsorointi Suomessa. Jyväskylän yliopisto.

Ikävalko Minna, 2004. Pas de deux of arts and business. A study of commitment in art sponsorship relationships. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 181. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta.

Kahle, L. R. 2004. Sports Marketing and the Psychology of Marketing Communication. Lawrence Erlbaum Associates.

Kastemaa Heikki, 2009. Nykyaikojen kampanjat. Ars-näyttelyt ja niiden vastaanotto 1961-2006. Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto, Helsinki.

Lovelock, C. & Wirtz, J. 2007. Services Marketing. Pearson International Edition. pp. 648.

Mermiri Tina, 2010. Arts Sponsorship: The Facts, Trends and Potential. Journal of Sponsorship, Vol. 3, No. 4, August 2010, 307-320.

O’Brien Dave, 2010. Measuring the Value of Culture: A Report to the Department for Culture, Media and Sport. UK Government, Department for Culture, Media and Sport, London. Internetissä:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/77933/measuring-the-value-culture-report.pdf

Raatikainen Outi ja Ertovaara Tomi, 2009. Arts & Business – lägesrapport Finland. Teoksessa Hellman (toim.): Arts & Business. Exempel på kreativa allianser i Norden, 23-25. Luckan, Helsinki.

Rectanus Mark, 2002. Culture Incorporated. Museums, Artistis, and Corporate Sponsorships. Unversity of Minnesota Press, Minneapolis.

Sayre, SD. 2008. Entertainment Marketing & Communication. Pearson Publishers. pp. 489.

Shank, M. D. 2005. Sports Marketing: A Strategic Perspective. Third Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Smith, A.C.T. 2008. Introduction to Sport Marketing.  Sport Management Series. pp. 326.

Speight, Ben. 2008. The Future of Sport Marketing. A SportBusiness Group Report. pp. 154.

Stotlar, D.K. 2005. Developing Successful Sport Marketing Plans. Second Edition.  Fitness Information Technology. pp. 137.

Supovitz, F. & Goldblatt, J. 2005. The Sports Event Management & Marketing Playbook: Managing and Marketing Winning Events. The Wiley Event Management Series.

Valanko, Eero. 2010. Sponsorointi – Yhteistyökumppanuus strategisena voimana. Talentum.

Vallo, Helena & Häyrinen, Eija. 2016. 5.uudistettu laitos. Tapahtuma on tilaisuus, tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen.