Yhdistys

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n tehtävänä on nostaa sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuutta ja osaamista Suomessa. Yhdistys edistää koko toimialan hyvinvointia keräten yhteen 
brändit (sponsorit, tapahtumia hyödyntävät yritykset), oikeuksien omistajat (kohteet, järjestäjät)
sekä alan asiantuntijat (toimistot, konsultit).

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry toimii läheisessä yhteistyössä muiden alan sisaryhdistysten kanssa.